Najčešće postavljena pitanja

Korisnički nalog


Šta je potrebno da se otvori korisnički nalog na Autobonus.rs?

Trebate adresu e-pošte. Lični podaci (mesto stanovanja, adresa, telefon…) su obavezni tek kada želite iskoristiti kupon.

Je li korišćenje web stranice Autobonus.rs besplatno?

Da! Otvaranje korisničkog naloga kao i korišćenje web stranice Autobonus.rs potpuno je besplatno.

Program vernosti


Šta je to program vernosti?

Program vernosti je sistem koji naši Partneri koriste na našoj web stranici Autobonus.rs kako bi nagradili svoje kupce na način da Vam od ukupnog iznosa s plaćenog računa daju povrat od novčane vrednosti u određenom postotku, koji možete iskoristiti putem kupona već prilikom sledećeg dolaska kod partnera.

Kako ostvarujete povrat novčane vrijednosti, odnosno bodove?

Bodove, odnosno povrat novčane vrednosti ostvarujete na način da Vam se prethodno otvori korisnički nalog na našoj web stranici Autobonus.rs (ili ga možete i sami otvoriti) i prilikom svakog dolaska i plaćanja bilo koje usluge ili robe kod Partnera, automatski na ukupan iznos računa ostvarujete određeni postotak povrata koji Vam Partner unosi direktno na korisnički nalog u rubriku "Bodovi".

Koliki je iznos povrata novčane vrednosti, odnosno bodova?

Iznos povrata novčane vrednosti zavisi o tri stvari: a) o usluzi koju ste koristili, b) o postotku koji je određen za tu uslugu od strane Partnera. i c) o ukupnom iznosu na plaćenom računu.

Šta je to kupon? Kako i kada dobijam kupon?

Kada sakupite potreban broj bodova (1 bod jednak je vrednosti 1 dinara) za kupon, kupon generirate na korisničkom nalogu u rubrici "Bodovi", zatim se kupon aktivira i bude prikazan u rubrici "Kuponi". Nakon toga dolazite kod naših Partnera i prilikom plaćanja računa za određenu uslugu ili robu pokazujete elektronski kupon, npr. na Vašem mobilnom telefonu i partner Vam za taj isti broj bodova, odnosno iznos naznačen na kuponu umanji račun koji trebate platiti.

Mogu li dati kupon drugoj osobi na iskorišćenje?

Ne! Kupon glasi na ime donosioca. Lični podaci u Vašem korisničkom nalogu moraju se poklapati sa podacima na kuponu. Partner ima pravo zatražiti bilo koji lični dokument, ukoliko posumnja u zloupotrebu, odnosno radi dodatne provere.

Mogu li zameniti kupon za novac?

Ne! Kupon služi isključivo za plaćanje roba ili usluga i nije moguća zamena za novac. Takođe eventualna razlika u ceni robe/usluge i vrednosti na kuponu (ukoliko je vrednost kupona veća) se ne isplaćuje u gotovom novcu. Vrednost robe/usluge koju plaćate mora biti veća od iznosa na kuponu.