Kontakt

Formular za kontakt

Tvoja adresa e-pošte će biti upotrebljena jednokratno za davanje odgovora na ovaj upit.

Autobonus.rs

Autobonus.rs

Partizanskih baza 6/8/44, 21000 Novi Sad

Privredno društvo je upisano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije
Osnovni kapital:
1. novčani 154.806,19 RSD (upisan i uplaćen)
2. nenovčani 19.790.000,00 RSD (upisan i uplaćen)
Matični broj: 08772436, PIB: 102425802
Član uprave: Zoran Tojagić
Žiro račun dinarski: 205-210385-15 Komercijalna Bakna a.d. Beograd
Žiro račun devizni: 205-0070100522991-79 Komercijalna Banka a.d Beograd
IBAN RS35205007010052299179


Prijem stranaka vršimo u kancelariji na adresi
Partizanskih Baza 6/8/44, Novi Sad radnim danima uz prethodni telefonski dogovor termina.
info@autobonus.rs
+381 (0)63 70 53 792

Želite postati deo AutoBonus mreže?