Politika privatnosti

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Poslednji put ažurirano: 01.07.2020. godine

Grand Master doo, Vodička ulica 20, 10000 Zagreb, OIB: 93381247629, matični broj: 081008060, upisana u sudski registar u Zagrebu preko svog ovlašćenog predstavnika za Srbiju privrednog društva EUROBUS DOO Novi Sad, Partizanskih baza 6/8/44, 21000 Novi Sad, PIB: 102425802, matični broj 08772436 registrovanog kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (dalje: Digitalna platforma) na internet stranici AutoBonus.rs (dalje: AutoBonus.rs) , brine se o vašoj privatnosti i posvećen je zaštiti vaših ličnih podataka. Ova Pravila privatnosti i Izjava o zaštiti ličnih podataka će vas obavestiti o načinu na koji postupamo sa vašim ličnim podacima i vašim pravima na privatnost. Molimo pročitajte ova Pravila privatnosti i Izjavu o zaštiti ličnih podataka pre upotrebe naših usluga.

1. Rukovalac i obrađivač podataka:

Digitalna platforma svojim korisnicima (u daljem tekstu Naručioci) u svrhu pronalaženja odgovarajuće ponude proizvoda, robe i/ili usluga na internet stranici AutoBonus.rs je Rukovalac i Obrađivač za obradu ličnih podataka zajedno sa pružaocima svojih proizvoda, roba i/ili usluga (u daljem tekstu: Partneri), kako je to propisano Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Digitalna platforma, kao zajednički Rukovalac i Obrađivač za obradu ličnih podataka, određuje svrhu i načine obrade ličnih podataka i odgovorna je za čuvanje i upotrebu ličnih podataka u papirnom ili elektronskom obliku zajedno sa Partnerima.

2. Informacije koje prikupljamo o Vama su:

Podaci dobijeni direktnim interakcijama

Registracija i ostali podaci o korisničkom nalogu Naručioca

Kad se prijavite za korišćenje naših usluga, možemo prikupiti sledeće informacije o Vama:  

 • ime i prezime/naziv pravnog lica;
 • datum rođenja;
 • pol;
 • jedinstveni matični broj građana;
 • matični broj i PIB pravnog lica;
 • mesto i adresu stanovanja/sedište;
 • adresu e-pošte;
 • broj telefona;
 • fotografiju.

Podaci koje automatski prikupljamo kada koristite naše usluge

Kada stupite u intrakciju s AutoBonus.rs ili upotrebljavate naše usluge, mi automatski prikupljamo sledeće podatke o Vama:

Informacije o uređaju

Prikupljamo informacije specifične za uređaj, poput verzije operativnog sistema, jedinstvenih identifikatora.

Identifikator uređaja povezujemo sa vašim korisničkim nalogom.

Podaci Klijenta i dnevnika istorije pristupa

Tehnički detalji, uključujući IP adresu (Internet Protocol) vašeg uređaja, vremenske zone i operativnog sistema. Takođe ćemo sačuvati Vaše podatke za prijavu (datum registracije, datum poslednje promene lozinke, poslednji uspešan datum prijave), vrstu pretraživača i verziju.

Klikovni podaci

Na AutoBonus.rs prikupljamo podatke o Vašoj aktivnosti koji uključuju internet stranice s kojih ste pristupili AutoBonus.rs, datum i vremensku oznaku svake posete, pretraživanja koja ste izvršili, oglase ili trake za oglašavanje na koje ste kliknuli, vašu interakciju s takvim oglasima ili reklamama, trajanje vaše posete i redosled kojim posetite sadržaj na AutoBonus.rs.

Kolačići i slične tehnologije

Mi koristimo kolačiće za upravljanje sesijama Naručioca. Kolačići (eng. Cookies) su male tekstualne datoteke koje web server prenosi na čvrsti disk Vašeg uređaja. Kolačići se mogu koristiti za prikupljanje datuma i vremena vaše posete, istorije pregledavanja, podešavanja i korisničkog imena. Možete postaviti svoj pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće ili da vas upozori kada internet lokacije postavljaju ili pristupaju kolačićima. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi naših usluga mogu postati nedostupni ili možda neće raditi ispravno.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo pogledajte naša Pravila o kolačićima i sličnim tehnologijama.

Podaci od trećih strana ili iz javno dostupnih izvora . Lične podatke o Vama dobijamo od raznih trećih strana (i javnih izvora) na sledeći način:

 • Određene informacije o tehničkim uslugama i upotrebi dobavljača usluga analitike, kao što su Google i Facebook;
 • Reklamne mreže kao što su Google i Facebook;
 • Ili kolačići naših Partnera za oglašavanje.

3. Da li prikupljamo podatke od dece?

Naše usluge nisu namenjene osobama mlađim od 18 godina i svesno ne prikupljamo podatke za osobe mlađe od 18 godina. Ako postanemo svesni da je osoba mlađa od 18 godina dostavila lične podatke, odmah ćemo je izbrisati.

4. Zašto obrađujemo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke koristićemo samo ako je to zakonom dozvoljeno. Vaše lične podatke najčešće ćemo koristiti u sledećim slučajevima:

 • Tamo gde treba da izvršimo Ugovor koji zaključujemo ili smo zaključili sa vama.
 • Tamo gde je to nužno da bi naši legitimni interesi poboljšali naše usluge i pružili Vam sigurnu i bezopasnu internet stranicu.
 • Gde je potrebno da se pridržavamo zakonskih ili regulatornih obaveza.

U određenim okolnostima, takođe možemo obraditi Vaše lične podatke na osnovu Vašeg izričitog pristanka. Pre nego što to učinimo, obavestićemo Vas o cilju i kategoriji ličnih podataka koje trebamo obraditi u trenutku traženja Vaše saglasnosti.

U nastavku smo opisali načine na koje koristimo Vaše lične podatke i na koje se pravne propisa pozivamo. Takođe smo utvrdili koji su naši zakonski interesi tamo gde je to neophodno.

4.1  Za pružanje pristupa i usluga putem AutoBonus.rs

 • Ako se prijavite koristeći adresu e-pošte, koristimo vaše ime i/ili adresu e-pošte da bismo vas identifikovali kao korisnika i omogućili pristup na AutoBonus.rs.
 • Ako se prijavite pomoću Gmail naloga, koristimo Vaše ime i prezime iz vašeg Gmail profila i adrese e-pošte da bismo Vas identifikovali kao korisnika na AutoBonus.rs i omogućili vam pristup.
 • Ili Takođe koristimo gore navedene podatke dnevnika istorije pristupa da bismo pružili naše usluge u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.
 • Koristimo Vašu adresu e-pošte da bismo vam pružili informacije o našim uslugama koje bi vas mogle zanimati.

Gore navedene podatke obrađujemo za odgovarajuće izvršenje naših odnosa sa Vama i na osnovu našeg zakonskog interesa za obavljanje marketinških aktivnosti kako bi Vam ponudili usluge koje bi Vas mogle zanimati.

4.2  Za poboljšanje Vašeg iskustva na AutoBonus.rs

Klikovne podatke upotrebljavamo:

 • da Vam pružimo prilagođeni sadržaj, na primer tako što ćemo Vam pružiti relevantnije rezultate pretraživanja kada koristite naše usluge;
 • kako bi utvrdili koliko vremena provodite na AutoBonus.rs i kako se krećete kroz AutoBonus.rs kako bi razumeli Vaše interese i poboljšali naše usluge na osnovu ovih podataka. Na primer: možemo Vam dati predloge o sadržaju koji možete posetiti na osnovu sadržaja na koji ste kliknuli;
 • za praćenje i izveštavanje o efikasnosti isporuke kampanje našim Partnerima i analizu internih poslova.

Informacije o Vašoj lokaciji koristimo u sledeće svrhe:

 • za prikupljanje anonimnih i zbirnih informacija o karakteristikama i ponašanju Naručioca, isključivo u svrhu poslovne analize, segmentacije i razvoja anonimnih profila;
 • u cilju poboljšanja kvaliteta naših usluga i prilagođavanja sadržaja koji usmeravamo prema vama;
 • za merenje i praćenje Vaše interakcije s oglašavačkim trakama trećih strana koje oglašavamo na AutoBonus.rs;
 • ili Koristeći Vaše podatke za prijavu, koji uključuju Vašu adresu e-pošte, mapiramo različite uređaje (poput stonih računara, mobilnih uređaja, tableta) koje upotrebljavate za pristup AutoBonus.rs. To nam omogućava da se pridružimo aktivnostima na AutoBonus.rs na različitim uređajima i pomaže nam da pružimo odgovarajući izgled stranica bez obzira koji uređaj koristite.

Gore navedene podatke obrađujemo na osnovu našeg zakonskog interesa za poboljšanje Vašeg iskustva na AutoBonus.rs i za odgovarajuću realizaciju našeg odnosa s Vama.

5. Kako ćemo vas obavestiti o promenama u izjavi o zaštiti privatnosti?

Mi možemo povremeno da menjamo ova Pravila privatnosti i Izjavu o zaštiti ličnih podataka bez prethodnog obaveštenja ili Vašeg pristanka. Promene ćemo objaviti na ovoj stranici i obavestiti vas putem e-maila ili AutoBonus.rs. Ako se ne slažete sa izmenama, svoj korisnički nalog možete zatvoriti tako što ćete otvoriti podešavanje naloga i izabrati da obrišete svoj nalog.

6. Vaša prava

U određenim okolnostima u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka imate određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima.

Ako želite iskoristiti neko od navedenih prava u nastavku, kontaktirajte nas putem e-maila: info@autobonus.rs

Pravo da zatražite pristup Vašim ličnim podacima (obično poznato kao „zahtev za pristup podacima“). To Vam omogućava da dobijete kopiju ličnih podataka koje čuvamo o Vama i da proverite da li ih zakonito obrađujemo.

Pravo da zatražite ispravku svih podataka koje imamo o Vama. Ovo Vam omogućava da ispravite nepotpune ili netačne podatke o Vama, iako ćemo možda morati da proverimo tačnost novih informacija koje ste nam dostavili.

Pravo da zatražite ograničenje za obradu Vaših ličnih podataka. Na ovaj način možete zatražiti obustavu obrade Vaših ličnih podataka u sledećim situacijama:

(a) ako želite da utvrdimo tačnost podataka; (b) ako je naša upotreba podataka nezakonita; (c) u slučaju da želite da zadržimo podatke, čak i ako ih više ne tražimo jer su Vam potrebni za utvrđivanje, korišćenje ili odbranu pravnih potraživanja ili (d) u slučaju da prigovarate našoj upotrebi Vaših ličnih podataka, ali moramo proveriti da li smo prekoračili zakonske osnove za njihovo korišćenje.

Pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka. To Vam omogućava da zatražite brisanje ili uklanjanje ličnih podataka ako nema dobrog razloga za nastavak obrade. Takođe imate pravo da zatražite brisanje ili uklanjanje Vaših ličnih podataka ako ste uspešno ostvarili svoje pravo na prigovor na obradu (pogledajte u nastavku), kada smo možda Vaše podatke obradili protivpravno ili kada moramo da obrišemo Vaše lične podatke u skladu sa zakonom. Imajte na umu da možemo biti zakonski obavezni da čuvamo Vaše lične podatke u određene svrhe (Vidi odeljak 10).

Pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u slučaju da se oslanjamo na zakonski interes (ili interes treće strane), a postoji nešto u Vašoj situaciji zašto želite da prigovorite na obradu jer mislite da to utiče na Vaša osnovna prava i slobode. Takođe imate pravo prigovora u slučaju da Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu direktnog marketinga. U nekim slučajevima možemo pokazati da imamo uverljive zakonske osnove za obradu Vaših podataka koje nadilaze Vaša prava i slobode.

Pravo da zatražite prenos Vaših ličnih podataka Vama ili trećoj strani. Mi ćemo pružiti Vama ili trećoj strani koju odaberete sa Vašim ličnim podacima u strukturiranom, često korišćenom, mašinski čitljivom obliku. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na automatizovane podatke za upotrebu na koje ste nam u početku dali saglasnost, odnono izričitu saglasnost ili u slučaju kada smo podatke iskoristili da uspostavimo odnos sa Vama.

Pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak na obradu ličnih podataka. To ne utiče na zakonitost bilo koje obrade koju smo već izvršili na osnovu prethodno date saglasnosti, odnosno dozvole. Naknada obično nije potrebna: Nećete morati da plaćate naknadu za pristup svojim ličnim podacima (ili da biste ostvarili bilo koje drugo pravo). Međutim, možemo naplatiti skromnu naknadu ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan, ponavljajući ili prekomeran. Umesto toga, u takvim okolnostima možemo odbiti da udovoljimo Vašem zahtevu.

Vremensko ograničenje za odgovor: Trudimo se da odgovorimo na sve pravno valjane zahteve u roku od mesec dana. Povremeno će nam trebati više od mesec dana ako je zahtev posebno složen ili ako ste postavili nekoliko zahteva. U tom slučaju ćemo Vas obavestiti i nastaviti da Vas informišemo.

Pored toga, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor nadležnom organu za zaštitu ličnih podataka koji je nadležan za Vas, kao što je navedeno u odeljku 13.

Međutim, pre nego što podnesete prigovor nadležnom organu za zaštitu ličnih podataka, voleli bismo rešiti Vaš problem na prvoj instanci, zato Vas molimo da se obratite našem službeniku za zaštitu ličnih podataka putem naše e-pošte: info@autobonus.rs

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Zoran Tojagić, e-pošta: info@autobonus.rs.

7. Komunikacija i marketing

Mi ćemo komunicirati s Vama putem e-maila ili putem obaveštenja na AutoBonus.rs u vezi sa našim uslugama kako bismo potvrdili Vašu registraciju, kako bismo Vas obavestili da je vaš upit ili rezervacija dostavljena Partnerima i u vezi s drugim transakcijskim porukama koje se odnose na naše usluge. Zbog toga što moramo da pružimo takve transakcione poruke, možda nećete moći odustati od takvih poruka.

Međutim, možete tražiti da u bilo kojem trenutku prestanemo da Vam šaljemo marketinške poruke klikom na vezu odjavite pretplatu u poruci e-pošte koja vam je poslata ili promenom komunikacionih postavki na Vašem korisničkom nalogu. U slučaju da imate problema s promenom postavki, kontaktirajte nas putem e-maila: info@autobonus.rs

Možete primiti marketinške poruke od nas ako ste:

 • zatražili takve informacije od nas;
 • upotrebljavate AutoBonus.rs ili usluge;
 • dali svoje podatke kada ste se prijavili za takmičenje; ili
 • registrovali se za promociju.

8. Sa kim delimo Vaše podatke?

Možda ćemo morati deliti Vaše lične podatke sa strankama navedenim u nastavku u svrhe navedene u odeljku 4.

Davaoci usluga treće strane: Koristimo davaoce usluga treće strane da nam pomognu u pružanju određenog aspekta naših usluga, kao što su na primer usluge skladištenja. Pružaoci usluga mogu se nalaziti unutar ili izvan Republike Srbije.

Vršimo kontrolu naših davaoca usluga treće strane i zahtevamo od njih da poštuju sigurnost vaših ličnih podataka i da postupaju u skladu sa zakonom. Ne dozvoljavamo im da koriste vaše lične podatke u svoje svrhe.

Davaoci usluga oglašavanja i analitike: Da bismo poboljšali naše usluge, ponekad ćemo deliti podatke koji Vas ne mogu identifikovati, sa davaocima analitičkih usluga koji nam pomažu u analiziranju načina na koji korisnici koriste AutoBonus.rs. Vaše podatke delimo sa njima u obliku koji Vas ne može identifikovati za nadgledanje i izveštavanje o efikasnosti isporuke kampanje našim poslovnim partnerima i za analizu internog poslovanja.

Organi za sprovođenje zakona, regulatori i drugi: Možemo otkriti Vaše lične podatke organima za sprovođenje zakona, regulatorima, vladinim ili javnim organima i drugim relevantnim trećim stranama u skladu sa pravnim i zakonskim zahtevima.

Možemo odlučiti da prodamo, prebacimo ili spajamo delove našeg poslovanja ili naše imovine. Alternativno, možemo tražiti da kupimo druge kompanije ili se spojimo sa njima. Ako dođe do promene našeg poslovanja, novi vlasnici mogu koristiti vaše lične podatke na isti način kao što je navedeno u ovim Pravilima o privatnosti i Izjavi o zaštiti ličnih podataka.

9. Međunarodni prenosi

Prilikom prenosa vaših ličnih podataka izvan Srbije, postupaćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podata o ličnosti i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

10. Gde čuvamo Vaše podatke i za koji vremenski period?

Podaci koje o Vama prikupljamo čuvaju se i obrađuju na sigurnim serverima u svrhu pružanja najboljeg mogućeg korisničkog iskustva.

Vaše lične podatke zadržaćemo samo onoliko dugo koliko je neophodno da bismo ispunili svrhu za koje smo ih prikupili, uključujući i zadovoljenje svih zakonskih, računovodstvenih ili zahteva za izveštavanja.

Da bismo odredili odgovarajući period čuvanja ličnih podataka, u obzir uzimamo količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od neovlašćenog korišćenja ili otkrivanja Vaših ličnih podataka, svrhe u koje obrađujemo Vaše lične podatke i možemo li takve svrhe ostvariti na drugi način i primenjivim zakonskim zahtevima.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi s vremenom čuvanja Vaših podataka, kontaktirajte nas putem e-maila: info@autobonus.rs

11. Tehničke i organizacione mere i sigurnost obrade

Sve informacije koje dobijemo o Vama čuvaju se na sigurnim serverima i sproveli smo tehničke i organizacione mere prikladne i potrebne za zaštitu ličnih podataka. AutoBonus.rs neprekidno procenjuje sigurnost svoje mreže i sigurnost svog internog programa zaštite informacija koji je dizajniran da:

 • pomaže u zaštiti Vaših podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, pristupa ili otkrivanja,
 • prepozna razumno predvidljive rizike za sigurnost internet stranice AutoBonus.rs i
 • minimizira sigurnosne rizike, uključujući procenu rizika i redovna testiranja.

Imajte na umu da, uprkos merama koje smo preduzeli da bi smo zaštitimo Vaše lične podatke, prenos podataka putem Interneta ili drugih otvorenih mreža nikada nije potpuno bezbedan, i postoji rizik da neovlašćene treće strane mogu pristupiti Vašim ličnim podacima.

12. Veze na internet stranici trećih strana

AutoBonus.rs može sadržavati veze do internet stranica ili aplikacija trećih strana. Ako kliknete na neku od ovih veza, imajte na umu da će svako imati svoja pravila privatnosti. Mi ne kontrolišemo ove stranice/aplikacije i ne odgovaramo za ta pravila i zaštitu ličnih podataka. Kada napustite AutoBonus.rs, preporučujemo Vam da pročitate obaveštenje o privatnosti podataka svake internet stranice koju posetite.

13. Kontakt

Za sve dodatne informacije ili za ostvarivanje svojih prava, proverite podešavanja Vašeg korisničkog naloga ili se obratite našem službeniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila: info@autobonus.rs

Nadležni organ za zaštitu ličnih podataka u Republici Srbiji je:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podatak o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra broj 15.

11120 Beograd

Tel. +381 11 3408 900

Fax. +381 11 3343 379

e-mail: office@poverenik.rs

Internet stranica: https://www.poverenik.rs