BonusPlus Partneri
1 / 2

AB Klaster MM Građevina

Petra Drapšina 55
Šajkaš

BonusPlus Loyalty Program
Usluga Direktno Preko prijatelja Preko grupe * Preko prijatelja iz grupe *
građevina 5.00% 5.00% 6.00% 6.00%

AB Klaster JV Građevina

Zadružna 33
Šajkaš

BonusPlus Loyalty Program
Usluga Direktno Preko prijatelja Preko grupe * Preko prijatelja iz grupe *
građevina 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

AB Klaster NR Građevina

Braće Krkljuš 86
Šajkaš

BonusPlus Loyalty Program
Usluga Direktno Preko prijatelja Preko grupe * Preko prijatelja iz grupe *
usluge 5.00% 5.00% 6.00% 6.00%

AB Klaster NR Građevina

Braće Krkljuš 86
Šajkaš

BonusPlus Loyalty Program
Usluga Direktno Preko prijatelja Preko grupe * Preko prijatelja iz grupe *
usluge 5.00% 5.00% 6.00% 6.00%

AB Klaster JV Građevina

Nikole Tesle 1
Šajkaš

BonusPlus Loyalty Program
Usluga Direktno Preko prijatelja Preko grupe * Preko prijatelja iz grupe *
usluge 5.00% 5.00% 6.00% 6.00%
1 / 2